TERMOGRAFI

Termografi er en berøringsfri teknikk som bruker infrarød stråling for å visualisere temperaturfordeling.
Dette gjør det mulig å se varmetap, fuktskader, feil i elektriske anlegg og andre skjulte problemområder.

Hva er termografering?

Termografering er måling av forskjeller i strålevarme fra et objekt og kan avdekke manglende eller feil montert isolasjon, feil ved fuktsperre og vindsperre i tillegg til feil eller svakheter i konstruksjon, overflater eller bygningsdeler. Termografering kan utføres på nye og eldre bygg uten å skade bygget som kontrolleres. Termografering gjøres med infrarødt kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termokameraet omgjør infrarøde stråler til temperaturer.

Dette gjør at man kan se temperaturforskjellene på overflater tilsvarende et fotografi. Ved termografering bør det være over- eller undertrykk inne i boligen. Om du trykktester boligen og finner at du har større luftlekkasje enn det som er krav eller anbefaling i forskriftene, anbefales termografering for å finne ut hvor problemet er. I mange sammenhenger er det naturlig å få utført trykktesting og termografering samtidig.

Bestill termografi
Kamera for termografering

Fordeler - hvorfor lønnes det med termografi?

Termografi er en metode for å avdekke varmesvinn og fuktproblemer i bygninger. Det er en rask og ikke-invasiv metode som kan bidra til å forbedre inneklimaet og redusere energikostnadene. Termografering kan utføres på både nybygg og eldre bygninger, og er en ikke-destruktiv metode som ikke skader bygget.

Bilde av et hus med planter.

Forbedret inneklima

Dårlig inneklima kan føre til en rekke helseproblemer, som astma, allergier og luftveisinfeksjoner. Termografi kan bidra til å identifisere og løse problemer som fører til dårlig inneklima, slik som trekk, fukt og for dårlig ventilasjon.

Bilde av energieffektiv hus

Reduserte energikostnader

Termografi kan bidra til å redusere energikostnadene ved å identifisere og reparere varmetap og fuktproblemer. Dette kan gi store besparelser over tid, spesielt for større bygninger.

Moderne enebolig i langhus

Forlenget levetid på bygningen

Termografi kan bidra til å forlenge levetiden på bygningen ved å identifisere og reparere strukturelle problemer. Dette kan spare deg for kostbare reparasjoner i fremtiden.

Nye boligblokker i Moss

Forbedret verdi på eiendommen

En bolig eller næringseiendom med et godt inneklima og lave energikostnader er mer attraktiv for kjøpere og leietakere. Termografi kan bidra til å øke verdien på eiendommen din.

  • Identifiserer problemområder i boligens konstruksjon uten å ødelegge den
  • Avdekker ofte enkelttiltak, som behov for bedre isolering rundt vinduer og dører og tetting av luftlekkasjer
  •  Du får et bra grunnlag for å innhente faglige råd om utbedringer av boligen
  • Termografering brukes også til kontroll av overoppheting i elektriske anlegg
  • Dokumenterer tetthet i forbindelse med energimerking, og er nødvendig om boligen skal få energimerke A
Bilde av termografering i kjøkken

Hvordan komme i gang?

1

Kontakt oss

Gi oss litt informasjon om ditt bygg, dine behov og dine kontaktinformasjon.

2

Bestill befaring

En av våre dyktige rådgivere vil kontakte deg for å avtale en tid for en gratis og uforpliktende befaring av ditt bygg.

3

Gjennomføring

Vi bistår deg i gjennomføringen av de valgte tiltakene.

Kom i gang
En hvit pil

Snakk med en ekspert om energieffektivisering!

Gjør boligen din mer energieffektiv og spar penger på strømregningen.
Få et uforpliktende tilbud!