UAVHENGIG
KONTROLL

Uavhengig kontroll er en objektiv vurdering av et prosjekt for å sikre at det oppfyller gjeldende krav og standarder.
Dette kan omfatte kontroll av materialer, konstruksjon, brannsikkerhet, energibruk og andre aspekter av prosjektet.

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger. For bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om uavhengig kontroll, dels for prosjektering og dels for utførelse.Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Kontrollforetaket skal bekrefte at det kontrollerte foretaket har rutiner for kontrollområdet i sitt foretakssystem. For å sikre at det er samsvar mellom rutiner og utført kvalitetssikring skal kontrollen bekrefte at rutiner innen kontrollområdet er fulgt. Tilsvarende skal det foretas kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse for å bekrefte samsvar.

Prosjektering skal samsvare med kravene i byggteknisk forskrift (TEK17), mens utført byggearbeid skal samsvare med produksjonsunderlaget som tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Bestill uavhengig kontroll
Uavhenging Kontroll - Wallentin AS

Kontroll av utført kvalitetssikring

Uavhengig kontroll av utført kvalitetssikring er et krav for all kontroll. Kontrollforetaket skal bekrefte at det kontrollerte foretaket har rutine for kvalitetssikring i sitt foretakssystem. Dernest skal det kontrolleres at kvalitetssikring er utført og kan dokumenteres ved sjekklister eller andre hjelpemidler, slik det følger av krav til bruk av styringssystem, jf. SAK10 kapittel 10.

Kontroll av prosjektering og utførelse

Kontroll av prosjektering og utførelse gjennomføres på utvalgte deler av prosjekterings- og byggearbeidet. Kontroll av utførelse innebærer blant annet stikkprøvekontroll av at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen, påvisning av samsvar mellom produksjonsunderlag og det utførte byggearbeidet og påvisning av samsvar mellom dokumentert kvalitetssikring og utført byggearbeid. I noen tilfeller skal det foretas påvisning av produktdokumentasjon som del av utførelseskontrollen.

Hvorfor skal man ha
uavhengig kontroll?

Trykktesting er en metode for å måle lufttettheten i en bygning. Luftlekkasjer kan føre til varmetap, trekk og fuktproblemer. Ved å utføre en trykktest kan vi identifisere luftlekkasjene og gi råd om hvordan de kan utbedres.

Uavhengig Kontroll - Fasade Fagerlien

Kvalitetssikring av ditt prosjekt

Våre erfarne og sertifiserte kontrollører sørger for at ditt prosjekt oppfyller gjeldende krav og standarder. Vi gir deg en objektiv vurdering av prosjektets kvalitet og sikkerhet.

Uavhengig kontroll av boligfelter. Bilde tatt fra drone

Forebygging av kostbare feil og mangler

Uavhengig kontroll avdekker feil og mangler i en tidlig fase, noe som kan spare deg for betydelige kostnader i det lange løp.

Nye boligblokker i Moss

Sikkerhet for deg og dine brukere

Vi hjelper deg med å sikre at ditt prosjekt er trygt for deg, dine brukere og omgivelsene.

Uavhengig Kontroll av eiendom i Fredrikstad

En pålitelig partner

Wallentin AS er en ledende leverandør av uavhengig kontroll med et solid rykte og lang erfaring. Vi er en pålitelig partner som alltid setter kundens behov i fokus.

Hvordan komme i gang?

1

Kontakt oss

Gi oss litt informasjon om ditt bygg, dine behov og dine kontaktinformasjon.

2

Bestill befaring

En av våre dyktige rådgivere vil kontakte deg for å avtale en tid for en gratis og uforpliktende befaring av ditt bygg.

3

Gjennomføring

Vi bistår deg i gjennomføringen av de valgte tiltakene.

Kom i gang
En hvit pil

Snakk med en ekspert om energieffektivisering!

Gjør boligen din mer energieffektiv og spar penger på strømregningen.
Få et uforpliktende tilbud!