TRYKKTESTING

Trykktesting er en metode for å måle luftlekkasjer i bygninger.
Dette kan identifisere luftinntrengning og utslipp, forurenset luft og andre problemområder som påvirker inneklimaet.

Hva menes med luftlekkasje?

Luftlekkasje er uønsket luftvandring gjennom eller langsetter vegger, gulv eller tak som følge av utettheter. Fagfolkene kaller dette uønsket luftvandring gjennom klimaskjerm. Verdt å vite Kan boligen bli for tett? Svaret er nei; En bolig kan aldri bli for tett, bare feil ventilert.

Både av hensyn til energi og inneklima bør man tette luftlekkasjer og tilføre nødvendig luftmengde i kontrollerte former via et balansert ventilasjonsanlegg. Dette gjøres ved at luft bringes ut og inn i boligen via separate kanaler. Dermed kan luften på vei ut gå via en varmegjenvinner som overfører varme til luften på vei inn i boligen.

Bestill trykktesting
Trykktesting av omsorgsboliger

Hvorfor skal man ha trykktesting?

Trykktesting er en metode for å måle lufttettheten i en bygning. Luftlekkasjer kan føre til varmetap, trekk og fuktproblemer. Ved å utføre en trykktest kan vi identifisere luftlekkasjene og gi råd om hvordan de kan utbedres.

Bilde av et hus med planter.

Forbedret inneklima

Luftlekkasjer kan føre til trekk og kaldras, noe som kan gjøre inneklimaet ubehagelig og føre til helseproblemer.

Bilde av energieffektiv hus

Redusert energiforbruk

Luftlekkasjer kan føre til at varm luft slipper ut av bygningen om vinteren og kald luft slipper inn om sommeren.

Trykktesting ble fullført i et moderne bolig.

Forebygger fuktskader

Luftlekkasjer kan føre til at fuktig luft slipper inn i bygningen, noe som kan føre til kondens og fuktskader.

Studentboliger etter trykktesting fra Wallentin AS.

Økt komfort

Et trykktestet bygg er mer behagelig å bo eller arbeide i. Du vil ikke lenger merke trekk eller kaldras, og temperaturen i bygningen vil være mer jevn.

Hvilke krav stiller byggeforskriftene?

Byggeforskriftene krever at boliger skal ha ventilasjon som sikrer et forsvarlig inneklima i boligen, at ventilasjonen skal være tilpasset det enkelte roms funksjon og at kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk. Naturlig infiltrering av luft kan bidra til dette, men det beste er at boligen er uten luftlekkasjer og luftbehovet dekkes av et ventilasjonsanlegg.
Byggforskriftene sier også at bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at det ikke gir mugg-, soppvekst eller andre hygieniske problemer. Dette er ikke bare viktig for bygningen, men også for beboernes helse. Termografering av boligen kan bidra til å avdekke luftlekkasjer som kan føre til fukt- og soppskader.

Tillatt luftlekkasje etter byggeforskrift måles som antall luftvekslinger per time, dvs. hvor mange ganger bygningens luftvolum skiftes ut i løpet av én time ved en gitt trykkforskjell. Anbefalinger fra 1997 var 1,5 luftvekslinger for bygninger over to etasjer og 4,0 luftvekslinger for småhus og rekkehus. Nye krav for småhus er 0,6 luftvekslinger per time dersom det ikke er foretatt en detaljert energiberegning for boligen. Luftlekkasjer ut over det maksimalt tillatte etter byggeforskrift er avvik som faller inn under de samme reklamasjonsreglene som for andre feil og mangler.

Bestill trykktesting

Vi benytter Minneapolis Blowerdoor

Minneapolis BlowerDoor er originalen og er ansett som det beste og mest brukervennlige systemet for tetthetsprøving av bygninger. Kombinert med automatisert testprosedyre og PC-styring blir Minneapolis BlowerDoor det komplette systemet for takstmenn og byggmestere til tetthetskontroller. BlowerDoor måler automatisk tettheten i en bygning og kalkulerer lekkasjetallet iht.
Norsk Standard NS-EN ISO 9972:2015.

Bestill trykktesting
BlowerDoor - Instrument for trykktesting

Hvordan komme i gang?

1

Kontakt oss

Gi oss litt informasjon om ditt bygg, dine behov og dine kontaktinformasjon.

2

Bestill befaring

En av våre dyktige rådgivere vil kontakte deg for å avtale en tid for en gratis og uforpliktende befaring av ditt bygg.

3

Gjennomføring

Vi bistår deg i gjennomføringen av de valgte tiltakene.

Kom i gang
En hvit pil

Snakk med en ekspert om energieffektivisering!

Gjør boligen din mer energieffektiv og spar penger på strømregningen.
Få et uforpliktende tilbud!